Riktlinjer kring covid-19 inför seriestart

Riktlinjer kring covid-19 inför seriestart

Inför starten av seriespelet 2020-2021 har Stockholms BDF kommit ut med uppdaterade riktlinjer och rekommendationer med anledning av covid-19.

Riktlinjer och rekommendationer för Stockholm Baskets seriespel 2020-2021

Dessa riktlinjer och rekommendationer är framtagna av Stockholms BDF, vilka kompletterar rekommendationer från FHM och SBBF kring Covid-19. När uppdateringar inkommer från FHM och/eller SBBF kommer detta att meddelas berörda parter och kan då påverka nedanstående.

- Stanna hemma vid minsta symptom eller om du inte känner dig frisk.

- Undvik kollektivtrafik.

- Vid ankomst till arenan/hallen tvätta händerna noga, med tvål alternativt handsprit.

- Efter avslutad match, lämna arenan/hallen så skyndsamt som möjligt

- Nästa lag väntar utanför hallen/basketplanen tills matchen innan är klar och lagen

lämnat. Om separat läktare finns kan man vänta där på sin match om inte maxtalet

redan är uppfyllt.

- Respektera avstånd även utanför hallen och vistas utomhus om det är möjligt inför

och mellan matcher.

Matchen

- Uppvärmning utanför hall.

- Ingen fysisk kontakt domare/spelare.

- Hemmalag ansvarar för att det finns handsprit i sekretariatet.

- Egen handsprit för domare, spelare och lag rekommenderas att ha med själva.

- Alla kommuner gör olika insatser för hur de hanterar städningen i hallarna. Vi

hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på hur det görs i deras

hallar.

För att skapa större mellanrum mellan matcherna görs följande justeringar i distriktet:

- 1 minuts paus mellan period 1 & 2 samt 3 & 4.

- Halvtidspaus 3 min i serierna U13 upp till senior div 3.

- Minst 10 minuters uppvärmning på plan innan domaren blåser 3.

OBS! Ordinarie matchtid gäller om mer tid finns till match.

Antal personer i hallen/basketplanen (max 50)

- Lag 12 spelare hemmalag, 4 ledare

- Lag 12 spelare bortalag, 4 ledare

- Funktionärer 4

- Domare 2

- Transportörer 4 per lag

- Filmare 1 per lag

- Lagvärd 1 per lag

Totalt 48 st

Publikfritt eller publik?

- I hallar som har en separat åskådarplats (läktare) får max 50 åskådare vistas där under matchen. Tänk på att hålla avstånd, dvs på mindre läktare kanske ett lägre maxantal än 50 gäller.

- I hallar utan läktare gäller max 50 personer (inklusive spelare, lag, domare osv), se ovan.

- Olika kommuner kan ha egna direktiv gällande publik i hallarna. Vi hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på vad som gäller i deras hallar.