På gång - trygghetsprojekt

På gång - trygghetsprojekt

Inom kort lanserar vi vårt trygghetsprojekt.

Med nästan 1400 aktiva medlemmar – varav de allra flesta barn och ungdomar – har Blackeberg Basket en viktig uppgift i att säkerställa att vår verksamhet bidrar till en trygg, inkluderande och positiv idrottsmiljö. Nu jobbar vi på att ta nästa steg genom att hjälpa ledare, spelare och föräldrar. 

Dels genom att tydliggöra riktlinjer på övergripande nivå och dels konkret i hur vi ska agera – både i förebyggande syfte men också i de situationer där någon faktiskt riskerar att fara illa.  

I första fasen sker det genom i ett projekt där vi: 

1. Tydliggör Blackeberg Baskets syn på frågor som rör trygghetsskapande 

2. Etablerar kommunikationsvägar för hantering av uppkomna situationer 

3. Konkretiserar hur detta ska införas i verksamheten

Styrelsen för Blackeberg Basket kommer längre fram i vår att presentera trygghetsprojektet i sin helhet.