Information från Stockholms Stad gällande skärpta regler

Information från Stockholms Stad gällande skärpta regler

Stockholm Stad skickade under fredag den 20 november ut tydliga direktiv vad som gäller i idrottshallarna.

På grund av den pågående coronapandemin har Stockholms stad tagit beslut om att stänga alla stadens simhallar och gym för allmänheten.

Vi håller endast öppet för skola och föreningsverksamhet för barn och unga som är 15 år och yngre. Vi håller också öppet för simskola, gäller både simskola för barn och vuxen. All övrig verksamhet med deltagare som är 16 år och äldre är inställd.

Beslutet gäller från 21 november till 13 december. Beslutet kan komma att förlängas.

Information till förening som bokar stadens anläggningar:

Med anledning av de skärpta rekommendationer som gäller för Stockholm uppmanar myndigheterna att avstå från organiserad träning, matcher och tävlingar. All verksamhet för unga över 16 år och vuxna (U17 och äldre) ska ställas in på alla anläggningar – simhallar, ishallar, gymnastiksalar och idrottshallar.

Avbokningar sker på två sätt.

  • Verksamhet riktad till deltagare mellan 16 och 20 år måste själva ansvara för avbokning av tiden i lokalen för att slippa debitering för “icke nyttjad tid”.
  • Idrottsförvaltningen avbokar all verksamhet för deltagare som är 21 år och äldre.

För Blackeberg Baskets del innebär detta ingen skillnad i förhållande till tidigare restriktioner:

Träningar för spelare födda 2005 och yngre får bedrivas som vanligt, medan alla träningar för spelare födda 2004 och äldre är inställda.