Hallar i Sthlm Nu!

Hallar i Sthlm Nu!

Nu har arbetet med Hallar i Stockholm Nu! startat. Höstens viktigaste händelse för alla som kämpar för fler inomhushallar i Stockholms Stad har nu ägt rum - starten för initiativet Hallar i Stockholm Nu! Inomhusidrotterna basket, handboll och innebandy samt Korpen Stockholm har startat denna gemensamma initiativ för att påverka Stockholms Stad att på allvar ta itu med den akuta hallsituationen.

Vad är Hallar i Stockholm Nu ?
Bristen på hallar, i synnerhet fullstora hallar, har som bekant länge varit mycket hög. En effekt av att utbyggnaden av hallar i Stockholm varit eftersatt under mycket lång tid. Idag är bristen den katastrofalt hög. Det går idag 56 000 innevånare på varje fullstor (40x20m) inomhushall i Stockholm, mot 13 000 i Göteborg och 18 000 i Malmö.

Denna situation är ohållbar och utgör det största enskilda hindret för oss att kunna ta emot fler barn och ungdomar och vidareutveckla vår verksamhet. Effekterna på barns, ungdomars och även vuxnas möjligheter att utöva sin inomhusidrott i sin stadsdel är betydande. Skolbarn tvingas träna mycket sent och ofta långt ifrån den egna bostadsområdet. Trängsel och mindre tid i de hallar som finns hämmar utvecklingen och försvårar möjligheten att skapa en goda miljö ideell verksamhet som Stockholms medborgare efterfrågar

Under många år av arbete ute i föreningarna att påverka stadens beslutsfattare att bygga fler hallar har vi möts av kallsinne och svalt intresse. Våra propåer har ofta lagts ned eller negligerats.

Vi vet att det finns en stor oro och irritation bland medlemmar, supporters och medborgare i allmänhet. Hallar i Stockholm Nu är  de ideella inomhusidrotternas plattform för att tydligt markera hur allvarlig denna situation och med kraft påvisa vikten av att något radikalt sker med denna viktiga fråga för dagens och det framtida Stockholm. Vi har ett starkt stöd och vill se en förändring. Nu!

Blackeberg Basket är självklart med i Hallar i Stockholm Nu!
Att vår förening är med i detta och aktivt arbetar för att föra ut budskapet är otroligt viktigt. Våra medlemmar och anhängare är mycket ofta också medborgare och väljare i Stockholms Stad med makt och möjlighet att påverka.

Vi vill därför att alla drar sitt strå till stacken. Din insats ger tillsammans med alla andras en enorm kraft. Föreningarna bakom Hallar i Stockholm Nu organiserar tillsammans ca 40 000 aktiva medlemmar - anhängarna är då oräknade

Vad kan du som spelare, ledare, funktionär, förälder eller supporter göra?
Det viktigaste bidraget är att hjälpa till att sprida information om att Hallar i Stockholm Nu finns och vad vi står för. Detta kan du göra genom att

  • Ta del av vad vi tycker och vill göra på www.hallaristockholm.nu
  • Tala med vänner och bekanta om initiativet Hallar i Stockholm Nu!
  • Sprida länken till www.hallaristockholm.nu till så många som möjligt
  • Gilla sidan på Facebook: facebook.com/hallaristockholm.nu och dela ut sidan och dess nyheter till dina facebookvänner
  • Använder du Twitter följ, dela, och skriv. Taggen är #HallariSthlmNu
  • Skänk en stödjande slant via hemsidans Donera-knapp (PayPal)
  • Komma med förslag och tips på hur vi kan agera för att få ännu bättre genomslagskraft (via kontaktformuläret på hemsidan www.hallaristockholm)

Genom dettta får kan vi får ett genomslag för vår sak som hjälper oss att påverka och förändra i praktiken. Utöver detta kan du även agera mot politikerna genom att:

-       Kommentera våra inlägg på hemsidan, facebook

-       Skriva mejl eller ringa politikerna i Stockholms Stad (alla kontaktuppgifter finns på hemsidan)

Kontakt:

Email: info@hallaristockholm.nu

Web: hallaristockholm.nu

Facebook: facebook.com/hallaristockholmnu

Twitter: @HallariSthlmNu