Eskilstuna Basket Cup flyttas till augusti

Eskilstuna Basket Cup flyttas till augusti

P.g.a. rådande omständigheter kommer Eskilstuna Basket Cup inte att spelas 30 april-2 maj. I stället flyttas turneringen fram till 27-29 augusti.

Under torsdagskvällen fick vi besked från arrangörerna för Eskilstuna Basket Cup inte kommer att spelas 30 april-2 maj. Detta p.g.a. den rådande situationen med covid-19. 

Turneringen skjuts nu fram och de nya datumen som gäller är 27-29 augusti.

Under nästa vecka kommer vi att få mer information från arrangörerna och vi kommer då att uppdatera vår information gällande anmälan etc.