Äldre ungdomar får börja träna

Äldre ungdomar får börja träna

Efter regeringens och folkhälsomyndighetens presskonferens torsdag den 4 februari står det klart att nu får även äldre ungdomar (födda 2002-2004) börja träna igen.

Det är med stor glädje vi kan meddela att organiserad träning nu tillåts även för äldre ungdomar (födda 2002-2004). Folkhälsomyndigheten meddelar att detta beslut börjar gälla från den 6 februari. Läs mer om detta på RF:s hemsida: 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nufarallabarnochungatrana/

Nedan en längre text med den information som vi har fått från idrottsförvaltningen.

Efter regeringens presskonferens igår stod det klart att vi kan öppna upp för ytterligare organiserad verksamhet vilket vi gör från och med måndag den 8 februari. Det som nu är beslutat gäller i första hand till den 21 februari och vi öppnar för organiserad träning både inomhus och utomhus för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Därefter görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen. 

Smittläget är fortsatt allvarligt - du gör skillnad
Smittskydd Stockholm ser fortsatt en försiktig minskning i positiva provsvar. Samtidigt betonas att läget är ansträngt inom sjukvården. Liksom tidigare är vars och ens agerande och efterlevnaden av de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten anger helt avgörande. 

För att begränsa smittspridningen är det avgörande och viktigt att ha kunna hålla avstånd mellan varandra. Vi vädjar därför att ni som bokar tider på våra idrottsanläggningar anpassar övningar och träningen, i så stor utsträckning som möjligt, för att begränsa smittspridningen. Är man sjuk stannar man hemma. Föräldrar/medföljande är inte med i lokalen.

Det som gäller under perioden är
. All organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn och ungdomar födda 2002 och senare kan bedrivas under förutsättning att verksamheten genomförs på ett smittsäkert sätt.
. Vid idrottsanläggningar utomhus erbjuds tider utöver föreningsaktiviteter för barn och ungdomar i första hand till föreningsverksamhet för vuxna, födda 2001 och tidigare.
. I mån av plats fördelas tider utomhus till allmänhet. Det gäller främst på våra utomhusisar.
. Simhallarna, samt gym och gruppträning, är fortsatt stängda för allmänheten. Anläggningarna håller endast öppet för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare på bokade tider. Vi håller även öppet för skolans idrottsverksamhet dagtid och simskola.
. Idrottshallarna och ishallarna är öppna för skolans idrottsverksamhet samt för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ishallarna är fortsatt stängda för allmänheten.
. Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen. 

Träning inomhus är inte tillåten för vuxna födda 2001 och tidigare
Vi kommer under perioden 8 februari till 21 februari att avboka samtliga seniortider inomhus. Vi ber er som förening att själva avboka tider som gäller 20-åringar, dvs födda 2001. Vill ni istället boka om tiderna till verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare är ni välkomna att höra av er till bokningen.idrott@stockholm.se

Omklädningsrummen kommer inte att vara tillgängliga som vanligt på våra idrottsanläggningar. Dusch och ombyte bör ske hemma. Pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många kan man vara i omklädningsrum och duschutrymmen, och därför behöver vi hålla dem stängda.

Vi har ett gemensamt ansvar för att detta ska fungera
Det är den som har ansvar för en aktivitet som också ansvarar för att den genomförs enligt myndigheternas råd och rekommendationer. För att vi ska klara att hålla våra anläggningar öppna, under en fortsatt allvarlig pandemi, förutsätts ett samarbete mellan oss och också ett stort individuellt ansvar.
Pandemilagen är en lagstiftning som ska följas. Den gäller inomhus, men inte utomhus. Utomhus säger pandemilagen att trängsel ska undvikas. Det är ett ansvar, såväl för oss som för er. På plats på våra idrottsanläggningar har vi skyltar för att informera om det maxantal som gäller för respektive inomhusanläggning, och uppmaning att hålla avstånd på våra utomhusanläggningar. Vi tar gärna emot råd och tips på hur vi bättre kan informera för att det ska bli så tydligt som möjligt för er och era medlemmar. Välkommen att höra av er till kommunikation.idrott@stockholm.se

Riksidrottsförbundet har mer information och konkreta råd vad som gäller för anpassad idrottsverksamhet www.rf.se