Föreningspolicy

Föreningspolicy, KFUM Blackebergs IK

Denna policy tydliggör hur vi som ledare, spelare, funktionärer och föräldrar
agerar inom ramen för Blackeberg Baskets verksamhet. Detta som tillägg till Blackemallen (som beskriver hur verksamheten bedrivs) samt föreningens stadgar.

Syftet är att konkretisera hur vi tillsammans skapar en verksamhet och miljö där alla känner sig inkluderade och trygga. Dessutom hur vi ska agera för att vara goda representanter för Blackberg Basket – både på och utanför basketplanen!

Detta innebär att vi inom Blackeberg Baskets verksamhet…

 1. Har roligt tillsammans, är bra kompisar och ställer upp för varandra
 2. Arbetar för att alla i klubben ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar
 3. Respekterar lagkamrater, ledare, motståndare, domare och funktionärer
 4. Aktivt motverkar mobbing, rasism och andra former av trakasserier och kränkande särbehandling (baserat på kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och/ eller funktionsnedsättning). Vägledande är upplevelsen hos den utsatte – inte avsikten hos de personer som trakasserar!
 5. Uppvisar gott uppförande och omdöme i samband med träning, match,
  läger, turneringar och andra sammanhang där vi representerar klubben
 6. Inte nyttjar narkotika- och/eller dopingklassade substanser (utan giltigt läkarintyg)
 7. Hanterar eventuellt alkohol- och/eller tobaksbruk med omdöme inför andra
 8. Som ledare uppvisar utdrag från belastningsregistret i samband med säsongsuppstart (för utvalda förtroendepersoner på föreningens kansli – på motsvarande sätt som för personer som arbetar inom skola och barnomsorg)
 9. Som ledare är ombytt på träning och gärna har på oss en Blackeberg Basket-tröja i samband med match. Detta för att föräldrar, spelare och andra ledare enkelt ska se vem som leder gruppen men också för att klubbens ledare ska känna samhörighet.

Om någon ledare, spelare, funktionär eller förälder skulle strida mot innehållet i denna policy ska detta i första hand tas upp med klubbens sportchef som sedan tar frågan vidare på lämpligt sätt. I första hand så klart med målet att lösa situationen på bästa sätt för alla inblandade. Beroende på allvarlighetsgrad kan grova övertramp dock i vissa fall komma att innebära avstängning från klubbens verksamhet