Blackemallen

Målsättning och värdegrund för Blackeberg baskets verksamhet

  • Att kunna erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt plats – både i vår breddverksamhet samt för de som vill satsa särskilt på att utvecklas inom basketen.
  • Att uppmuntra och stödja ungdomar till att testa på samt utvecklas som ledare.
  • Att erbjuda en genomtänkt och bra basketutbildning (både för spelare och ledare).
  • Att våra spelare och ledare utvecklas till ansvarskännande personer som respekterar andra människor samt regler och normer – både inom basketen och inom samhället i stort.
  • Att utveckla så många som möjligt av föreningens ungdomar som vill och kan till elitspelare (t.ex. så att de kvalificerar sig till spel i föreningens seniorlag samt Sveriges landslagsverksamhet.
  • Att vi har en positiv klubbkänsla som kännetecknas av att samtliga medlemmar känner sig trygga och inkluderade samt att de är stolta över att vara en del av Blackeberg Basket.
  • Att ledare, spelare, funktionärer och föräldrar agerar som goda representanter för föreningen på och utanför planen, samt på internet.

 

 

METOD
Barn är barn och inte små vuxna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder anpassade till deras mognad.

Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling. Ungdomsträningen kan delas in i sex utvecklingsfaser. Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar, var sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs omdöme och fingertoppskänsla vid val av träningsmetod.

De olika faserna går i varandra. Träningen övergår gradvis från en fas till nästa fas.

Lekfasen >6 år Förskola SmurfbasketNybörjarfasen

steg 1 7-8 år Årskurs 1-2 Grunder/motorikNybörjarfasen

steg 2 8-10 år Årskurs 3-4 Grunder/motorik

Inlärningsfasen 10-12 år Årskurs 5-6

Bredd/All StarUtvecklingsfasen 12-16 år Årskurs 7-9

Bredd/All StarPrestationsfasen 15< Gymnasiet Junior

Tävlingsfasen 18< Senior

LEKFASEN 

I lekfasen ingår barnen i vår Smurbasketskola där ska träningen inriktas på att utveckla förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa - hoppa, springa - kasta, balansövningar, i denna verksamhet är barnen sex år och under. Basketträningen ska anpassas till barnens utveckling och i huvudsak bestå av lek och rörelse.
Barn uppfattar situationer mycket långsammare än vuxna vilket gör att de har svårt att spela tillsammans och träning av samspel och taktik är slöseri med tid. Barn kan styras till givna lösningar med det har inget värde för den långsiktiga utvecklingen. Istället måste träningen utgå från barnens mognadsnivå och utveckla ett allmänt och brett rörelsemönster. Träningen ska inriktas mot allsidig träning under olika former och med många ledare. En basketskola med lek och motorisk utveckling som viktigaste mål. 

MATCHER
Matcher ska givetvis spelas på träningarna dock är det viktigt att påtala vikten av att vi alla tillhör samma klubb och att det inte är någon form av blodigt allvar.

Nybörjarfasen STEG.1
I nybörjarfasen ska träningen inriktas på att utveckla förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa - hoppa, springa - kasta, balansövningar. Basketträningen ska anpassas till barnens utveckling och i huvudsak bestå av lek och rörelse. 
Barn uppfattar situationer mycket långsammare än vuxna vilket gör att de har svårt att spela tillsammans och träning av samspel och taktik är slöseri med tid. Barn kan styras till givna lösningar med det har inget värde för den långsiktiga utvecklingen. Istället måste träningen utgå från barnens mognadsnivå och utveckla ett allmänt och brett rörelsemönster. Träningen ska inriktas mot allsidig träning under olika former och med många ledare. En basketskola med lek och motorisk utveckling som viktigaste mål. 

TRÄNING
• Inriktas på allmän rörelseerfarenhet. 

• Lekar med och utan boll. 

• Allt ska vara roligt. 

• Smålagsspel med 3 spelare per lag. 

• Träning 1 gång per vecka under höst, vinter vår. 

• Träningen ska vara allsidig med grunder i basket och med mycket lek. 

• Blackeberg har på denna nivå enbart möjligheten och målsättningen att erbjuda ett träningstillfälle per vecka. Ingen får hindras delta i andra idrotter. 

INLÄRNINGSMETODIK
• Leka och testa. 

• Ingenting är fel. 

FYSIK
• Mycket rörelse och lek. 

• Inga övningar där syftet är fysträning.

MATCHER
Matcher ska givetvis spelas på träningarna dock är det viktigt att påtala vikten av att vi alla tillhör samma klubb och att det inte är någon form av blodigt allvar.

Årskurs 1 Verksamheten

De som går i årskurs 1 spelar matcher i Blackebergs egen miniliga där man spelar matcher mot andra 3 mot 3 och möter andra lag i samma ålder från Blackeberg. 

Årskurs 2 Verksamheten

De som går i årskurs 2 spelar matcher i Blackebergs egen miniliga där man spelar matcher 3 mot 3 och möter andra lag i samma ålder från Blackeberg dessutom anmäler klubben lag till Easy Basketball 1-2 gånger under säsongen som är en turnering arrangerad av Stockholms Basketbollförbund.

I Easy Basketball möter man lag från andra klubbar i spel 4 mot 4.

NYBÖRJARFASEN steg. 2
Detta är den gyllene åldern för teknikinlärning. Inriktningen på träningen ska vara teknik. Basketträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning. Teknikinlärningen skall vara mycket allsidig och på ett enkelt och lekfullt sätt. Barnen skall få mycket beröm vid rätt utförda tekniska färdigheter och istället för att tillrättavisa felaktigt utförda moment skall ledarna använda ett uppmuntrande sätt. Barn i denna ålder är mycket mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. Det är därför också rätt tid att introducera spelets grundförutsättningar. 

Ledarna visar rätt utföranden och barnen provar på. För att få inspirera barnen att göra ”rätt” utföranden används en frågande pedagogik. Tex. Kommer ni (du) ihåg hur man håller armen när man skjuter? Varför håller vi händerna framför kroppen när vi ska ta emot en passning? Osv…
Effekten av goda förebilder är aldrig starkare än i denna fas. Att identifiera sig med idoler och framgångsrika lag är typiskt för denna ålder. Därför bör barnen uppmuntras att se bra basket med både äldre och yngre spelare. Barnen behöver fortfarande konkreta situationer vid instruktion. Taktiktavla och teoretiska resonemang klarar barnen ännu inte av. 

LAGEN
Indelning i lag efter skola eller bostadsområde, enligt nybörjarfasen. Lagen får inte innehålla för många spelare, ca 12-18 spelare per lag., där coacher, spelare och föräldrar påbörjar ett samspel.

TRÄNING
Träning 1 gång per vecka. Varje träningstillfälle bör omfatta 60 minuter. Kontinuerlig träning med aktivitet under hela säsongen. Träningen ska varieras med andra idrottsformer. Spelarna får inte hindras delta i andra idrotter sommartid. 

BASKETKUNSKAPER
• Träning av individuell teknik, vän med bollen, studsa, skjuta, passningsspel, försvar. 

• Grundläggande basketregler 

• Smålagsspel 

• Träning av grundförutsättningar, efter denna fas ska spelarna förstå och behärska baskunskaperna i basket. 

FYSIK
• Andra idrottsformer för en allsidig motorisk träning. 

• Snabbhetsträning • Konditions- och styrkemoment, mest för att utveckla en kampinstinkt 

INLÄRNINGSMETODIK
• Ledarna visar rätt utföranden och barnen provar på. 

• För att få inspirera barnen att göra ”rätt” utföranden används en frågande pedagogik.Tex.

Kommer ni (du) ihåg hur man håller armen när man skjuter?

Varför håller vi händerna framför kroppen när vi ska ta emot en passning? m.m. 

MATCHER

Årskurs 3 Verksamheten

De som går i årskurs 3 spelar matcher i Blackebergs egen miniliga där man spelar matcher 3 mot 3 och möter andra lag i samma ålder från Blackeberg dessutom anmäler klubben lag till Easy Basketball som är en turnering arrangerad av Stockholms Basketbollförbund. I Easy Basketball möter man lag från andra klubbar i spel 4 mot 4.

Årskurs 4 Verksamheten

De som går i årskurs 4 och 5 spelar matcher i Easy Basketball som är en turnering arrangerad av Stockholms Basketbollförbund. I Easy Basketball möter man lag från andra klubbar i spel 4 mot 4.

INLÄRNINGSFASEN
Inlärningsfasen tar vid där nybörjarfasen slutade, nu har dock troligtvis en större samanhållning skapats begreppet ”Vi är ett lag” har infunnit sig. Fortfarande är barnen inne i en fas där man är enormt mottaglig för att lära sig nya saker. Nu är det dags att vidareutveckla det man lärde sig i nybörjarfasen.

Ledarna använder sig av materialet som dom får på klubbens utbildningsresa och övriga utbildningar som handledning. Utifrån det materialet lärs baskettekniken ut.

Eftersom att spelarna i denna ålder utvecklas i olika takt kommer inte alla att klara av att lära sig genomföra färdigheterna på helt rätt sätt under denna period. De som har lättare att lära sig och kommit längre i sin basketutveckling skall erbjudas möjlighet att få träna extra i allstarlag eller i andra träningsformationer.

TRÄNING
Träning 2 gånger per vecka. Varje träningstillfälle bör omfatta 60-90 minuter. Kontinuerlig träning med aktivitet under hela säsongen. Viktigt att bygga vidare på de grunder man lärt sig, men fortfarande varva in en viss del lek. Spelarna får inte hindras delta i andra idrotter sommartid. 

• Träning av individuell teknik, vän med bollen, studsa, skjuta, passningsspel, försvar. 

• Regler 

• Grundförutsättningar i systemuppbyggnad på den äldre halvan. 

• Snabbhetsträning 

• Smålagsspel

FYSIK

• Konditionsuthållighetsträning är mycket gynnsamt att träna i puberteten 

• I denna fas påbörjas inlärningen av övningarna från klubbens fysprogram 

(Rörlighet, löpträning, koordination, hoppa, sprinta, rörelse och styrkeövningar med kroppen) 

• Andra idrottsformer för en allsidig motorisk träning. 

INLÄRNINGSMETODIK

• Ledarna visar rätt utföranden. 

• Ledarna är tydliga med vad som skall läras ut i respektive övning. 

• Upp till 2-3 färdigheter kan läras ut i respektive övning. 

• Fortfarande används frågande pedagogik. 

• Beroende på den individuella mognaden kan man även i denna fas använda sig av direkt positiv feedback med hjälp att förbättra. Tex. Bra fot isättning…. Testa också nu att visa händerna….. 

MATCHER
Lagen ska vara anmälda till den ungdomsserie som Stockholm BDF arrangerar.

ALLSTAR OCH UTVECKLINGSTRÄNING

I årskurs 6 startar vi med allstarträningar.

Detta innebär att de som utvecklats lite mer och kommit lite längre med fysiken och basketkunnandet får träna en extra träning tillsammans i veckan. Intresse, närvaro och ambition är något som vägs ihop med kunskapen. Vi vill alltid peppa fler att kunna ta steget och vara med. Vi öppnar givetvis dörrar för dem som utvecklats senare genom att erbjuda en utvecklingslagsträning vilket ger alla en möjlighet att få träna tre gånger i veckan.

UTVECKLINGSFASEN
I denna utvecklingsfas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det krävs en individuell behandling av spelarna, då det kan skilja upp till tre år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder.

Huvudtemat för träningen ska vara att befästa tidigare inlärda tekniska färdigheter samt taktisk träning. Under denna period införs konditions- och styrketräning, speciellt efter puberteten har denna träning god effekt. Rörlighetsträning är viktig då muskelmassan ökar. 

LAGEN 
Det är viktigt att bibehålla en bred trupp då det är omöjligt att göra en riktig prognos redan i trettonårsåldern. Lagen ska se ut (om möjligt) enligt tidigare faser, dvs. efter skola eller bostadsområde.

TRÄNINGEN 

ALLMÄNT

• Kvarterslagen tränar minst 2 träningar i veckan. 

• Träning bedrivs året om. 

• Fler idrotter kan utövas. (Vi vill att man prioriterar basketen under basketsäsongen) 

• Spelarna skall uppmuntras att träna på egen hand. 

INLÄRNINGSMETODIK

• Ledarna visar rätt utföranden. 

• Ledarna är tydliga med vad som skall läras ut i respektive övning. 

• Upp till 2-3 färdigheter kan läras ut i respektive övning. 

• Positiv konstruktiv feedback används. 

• Individuella samtal och individuell coachning med egna mål tillämpas. 

BASKETKUNSKAPER

• Träning av individuell teknik. 

• Skjuta, passa, dribbla, göra sig fri, försvar.Grundläggande basketregler. 

• Smålagspel, 1-1, 2-2 och 3-3. 

• Taktik 

• De tekniska färdigheterna skall kunna genomföras i lagspelsövningar på träningarna

FYSIK
• Konditionsuthållighetsträning är fortfarande mycket gynnsamt att träna i puberteten. 

• Klubbens fysprogram tillämpas och mer fysisk ansträngning görs i övningarna.(Rörlighet, löpträning, koordination, hoppa, sprinta, rörelse och styrkeövningar med kroppen) 

• Andra idrottsformer för en allsidig motorisk träning. 

• Sommarträning genomförs 

ALLSTARTRÄNING 
Vi fortsätter med allstarträning för dem som har kommit längre och mest ambitiösa i de olika breddlagen under dessa år. Denna grupp ska fortfarande inte vara av fast karaktär, utan flera ska få möjlighet att delta.

Allstargruppen kan och ska, om inte SBBF ändrar sina regler, delta i representationstävlingar t ex Elitserie eller SM. Allstargruppen bör om möjligt ha ledare som ej har eget breddlag. Utformningen av allstarverksamhet anpassas efter SBBF (regler och åldrar). Vi vill även att utvecklingslaget spelar i en serie så att alla får möjligheten att delta i två serier.

MATCHER 
Spelarna ska läras prestera i alla matcher. Alla matcher är lika viktiga. Stor vikt ska läggas på spelarnas uppträdande på och bredvid plan. Fostra lagspelare, ur kollektivet föds individualisten. Det är fortfarande viktigt att alla får spela och känna att de tillhör laget.

Matcherna ska leda till utveckling. Analysera och lär av misstag. Vinnarattityden förstärks i gruppen, såsom kämpaanda, returtagning slänga sig på bollar, peppa medspelare mm.

PRESTATIONSFASEN
Här ska talangerna utvecklas till elitspelare. Genom förtroende från ledare har talangen störst möjlighet att utvecklas. Spelarna måste älska basket för att orka träna och satsa så mycket som krävs. Fram till denna fas klarar man sig på talang, men nu krävs det hårt arbete och mental styrka för att lyckas. Spelaren måste räkna med att det tar fem år innan man kan se ett slutresultat. 

LAGEN 
Till prestationsfasen sker ett urval. Alla får inte chansen att fortsätta i Blackeberg Baskets utvecklingslag, som spelare. Det är fortfarande svårt att göra en prognos om spelarnas möjligheter. Stor vikt ska läggas vid mental styrka och inställning. Föreningen ska i möjligaste mån erbjuda spelare som inte tar plats i U-truppen plats i andra lag inom klubben alternativt erbjuda ledaruppgifter inom Blackeberg. Spelarna ingår i en U-trupp eller A-trupp. Match spelar man i A-lag, reservlag eller U18 & U20lag. Prestationen avgör i vilket lag man spelar. 

TRÄNINGEN

ALLMÄNT
• Spelarna måste vara beredda att träna 4-5 tillfällen per vecka året runt. 

• Vissa träningspass genomförs på egen hand då spelare behöver individuellt anpassad träning. Här ska individuella specialiteter utvecklas. 

• Höga krav på koncentration och skicklighet. • Korta moment med maximalt tempo. 

INLÄRNINGSMETODIK

• Högre krav på att förbättra detaljer. 

• Ej göra samma misstag flera gånger. 

Positiv konstruktiv feedback används. 

• Individuella samtal och individuell coachning med egna mål tillämpas. 

• Snabb direkt feedback med tillrättavisning och beröm. 

BASKETKUNSKAPER

• Basketgrunderna skall fortsätta att nötas. 

• Grunderna ska förfinas. 

• De tekniska kunskaperna skall kunna tillämpas i match och tävling. 

• Mer specialinriktad träning utifrån spelartyp. 

• Träningen ska vara matchlik med hög intensitet. 

• Taktisk träning och organisation av laget. 

• Tävlingsinriktad träning. 

FYSIK

• Träningen ska ge en fysisk utveckling i träningsmängd, kondition, styrka, snabbhet. 

• Det är viktigt att arbeta med tester, för att se att spelarna utvecklas. Mental träning för att kunna styra anspänningen och påverka prestationsförmågan. 

• Klubbens fysprogram fortsätter med 3 pass i veckan i samband med basketträningarna. 

• Mer styrketräning med vikter tillämpas med rätt teknik och utförande

LEDARE
Olika utvecklingsfaser kräver olika ledare. Blackeberg är en stor förening det ställer det höga krav på struktur och mål för ledare och tränare inom föreningen. För att leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare uppträder efter följande riktlinjer som ingår i coach och ledarmallen.

TRÄNING
• Alltid vara i tid till träningen 

• Vara ombytt 

• Föregå med gott exempel 

• Vara förberedd 

• Anpassa träning till nivå. 

MATCH

• Komma i god tid till matchen. 

• Att före match kontakta motståndare, att vid matchtillfället hälsa på motståndare och domare, samt att efter matchen tacka dessa för matchen. 

• Att under matchen inte protestera mot vare sig domare eller motståndare. Hjälpa domaren under matchen diskutera det som behövs efter matchen. 

• Att under matchen på ett positivt sätt uppmuntra och dirigera spelarna.

I Lekfasen (>7 år)

är målet att ha ett stort antal ledare som kan hjälpa till att arrangera olika typer av lekar, men också visar hur olika enkla övningar går till. Det är viktigt att en av ledarna är huvudansvarig och är den som håller i uppstarten vid varje träningstillfälle, och en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" och samtidigt kan trösta om skador uppstår.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundkurs/steg1 och ledarskapsutbildning. 

I Nybörjarfasensteg 1-2 (8-10 år)är målet att ha en coach/tränare och en förälder/tränare. Det är viktigt att en av ledarna besitter kunskapen om grunderna i basket men minst lika viktigt att ha en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" på denna nivå.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundkurs och ledarskapsutbildning. 

I Inlärningsfasen (10-12 år)är målet att ha en coach/tränare och en förälder/tränare. Det är viktigt att en av ledarna besitter kunskapen om grunderna i basket men minst lika viktigt att ha en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" på denna nivå.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundutbildning steg 2.

I Utvecklingsfasen (12-15 år) ska tränaren vara mer erfaren, fortfarande är det bra med en lagledare i form av en förälder.

Utbildning: För Allstarlagen är målet att tränaren har gått steg 3-kurs. Helst bör tränaren ha erfarenhet från senior- eller juniorträning. Tränaren för Allstarlagen har också ett övergripande ansvar för övriga lag inom åldersgruppen.

I övriga lag bör tränaren ha gått minst Steg 2 och en ledarskapskurs. Lagledaren ska gå en idrottsskadekurs. 

I prestationsfasen samt tävlingsfasen (15 <)

Ska tränaren ha erfarenhet från seniorträning. Hen ska ha hög status, vara välutbildad och kunnig. Hen bör också vara en god människokännare och uppmärksam.

Utbildning: Målet är att tränaren ska gå en ledarskapsutbildning och en idrottsskadekurs. Hen bör vara en bra organisatör och människokännare. 

Blackeberg bekostar alla ledares utbildning. Ledare ska servas med kursutbud och uppmuntras till utbildning.

CUPER OCH LÄGER

En turnering ska vara en rolig upplevelse och kan läggas in före seriestart och under sommaruppehållet. Cupdeltagande och resande ska ransoneras i lägre åldrar. Efterhand när spelarna blir äldre ordnas attraktivare cuper och resor. Träningsläger bör arrangeras varje år från och med inlärningsfasen. Ett läger med övernattning utvecklar spelarna socialt.

RESMÅL FÖR LÄGER OCH TURNERINGAR
Lekfasen ( >8 år)Inga läger eller turneringar.

Nybörjarfasen (8-10 år)Dagläger arrangeras på hemmaplan utan övernattning. Lagen spelar i Blackebergs miniliga och i andra turneringar i Blackebergs regi.

Inlärningsfasen (10-12 år)Träningsläger är viktigt för att kunna träna teknik under bra förhållanden. Läger och cuper ska förläggas i närheten av Stockholm. I årskurs tre (3) börjar vi peppa våra spelare att åka på läger. I årskurs fyra (4) ska lägret vara en av årets höjdpunkter. Målet är att så många lag som möjligt åker till Basketbollcup i Eskilstuna. Spelarna bör vänjas vid att bo under enklare former t ex skolsal. 

Utvecklingsfasen (12-15 år)Blackeberg anordnar basketläger. Det år man fyller 13 åker man på cup till Göteborg, lagen har själva möjlighet att anmäla sig till turneringar inom Sverige samt de nordiska länderna. Det kan vara viktigt att söka bra intressant motstånd. 

Prestationsfasen/Tävlingsfasen (15< år)Blackeberg anordnar basketläger. Lagen 15-20 år åker på cup till Göteborg, lagen har själva möjlighet att anmäla sig till turneringar utanför Sverige.

REKRYTERING

Blackeberg erbjuder vid 6 års ålder en basketskola i form av ”smurfbasket”, givetvis är även yngre barn välkomna, denna skola sker en gång i veckan under säsong. På våra smurfträningar har vi blandade grupper med tjejer och killar. Formen för dessa träningar är ”leka basket” man får lära sig grunder, leka med boll.

På höstterminen i ÅK 1 och 2 så har vi som mål att föra en konversation med gymnastiklärarna på respektive skola i vårat upptagningsområde för att få möjligheten att deltaga vid ett antal tillfällen på skolgymnastiken.

Vi pratar basket och delar också ut information om Blackeberg, det är viktigt att ha ett positivt framträdande så att eleverna börjar snacka basket.

Till säsongen 2009-2010 startar vi minst tolv (12) nybörjarlag, sex tjej och sex pojklag i årskurs ett. Antalet lag vi startar beror på hur många ledare vi har målet är att starta 4-6 nybörjarlag av vardera kön.

Vi har delat in upptagningsområdet i sex distrikt - Hässelby, Hässelby Gård, Vällingby, Kälvesta, Ängby och Ekerö.

Nedan följer de skolor som ligger närmast i distriktet:
HässelbyHässelby Villastads Skola, Backluraskolan, Trollbodaskolan och Smedshagsskolan.
Hässelby GårdHässelby Gårdsskolan, Loviselundsskolan och Maltesholmsskolan.
KälvestaBjörnbodaskolan, Sörgårdsskolan och Vinstaskolan.
VällingbyVällingbyskolan, Grimstaskolan och Nälstaskolan.
ÄngbyBlackebergsskolan, Beckombergaskolan Södra och Norra Ängby
EkeröEkebyhov, Närlunda, Sandudden, Stenhamra och Träkvista.
Självklart går det bra att börja i vilket av lagen som passar bäst om det finns plats.

FÖRÄLDRAR
Spelarnas förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och föräldrar för att nå ett bra resultat. Föräldrar ska informeras om Blackebergs-modellen och vara insatta i hur Blackeberg är organiserat.
Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför nödvändigt att föräldrar informeras om Blackebergs långsiktiga målsättning. 

Efter att ett lag/träningsgrupp bildats så ska alla föräldrar bjudas in till ett föräldramöte där ”Blackebergsmodellen” redovisas, vi berättar om klubben.

Föräldrar ska också involveras i verksamheten. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Föräldrar ska på föräldramöten ges möjlighet att utvärdera och påverka planeringen. Föräldrar ska också få information om hur de bäst stöttar sina barn inom basketen.

För att få ett lag att fungera bra behövs det en viss ansvarsfördelning inom föräldragruppen. Det är bra om en förälder kan ställa upp som lagledare ”vettig morsa/farsa” och stötta tränaren/coachen vid träningar och på matcher. En förälder som ställer upp som ansvarig för att ta hand om lagkassa.En förälder som skapar ett schema för transporter till matcher. Vid matcher har laget även behov att ha en föräldragrupp som kan sköta sekretariat, skriva protokoll och ta tid.

Blackeberg anordnar utbildning hur man sköter ett sekreteriat, det är en fördel om så många föräldrar som möjligt kan gå denna utbildning då man är ansvarig för sekreteriatet som hemmalag.

Hur man agerar som förälder vid träning och match: En förälder är självklart välkommen att titta på våra träningar, men man sitter tyst och låter tränaren sköta träningen. Vid match får man självklart heja på sitt barns lag, men vi uppträder sportsligt även från läktaren. 

Det är coachen/lagledaren som tar ut laget till varje match. Coach/lagledaren sköter spelet. Som förälder föregår man med gott exempel under match. Detta innebär att man självklart får ropa och heja på sitt lag, men man skriker inte till domare, motståndarlagets spelare eller tränare. 

Vid eventuella skador eller andra problem under matchens gång så är det coach/lagledare som begär hjälp dvs. man ingriper först efter att man blivit ombedd eller erbjuder coach/lagledare sin hjälp.