P10 Röd

Träningstider: 

Tisdag 17.00-18.15 Vällingbyhallen lilla
Onsdag 17.00-18.15 Vällingbyhallen lilla
Fredag 17.30-19.00 Vällingbyhallen lilla

Coach:
Linda Frånberg - lmh55@hotmail.com