P09 Röd

Träningstider: 

Tisdag 17.00-18.15 Vällingbyhallen L
Torsdag 18.15-19.30 Riddersvikshallen
Fredag17.30-19.00 Vällingbyhallen L

Coacher: 

Lars Simonsson - lsimo@icloud.com

Nils Höglund - nisse.hoglund@framehouse.se

OBS! Gruppen är full och kan ej ta emot flera spelare!