P08 Röd

Träningstider: 

Måndag 18.15-19.30 Vällingbyhallen L
Onsdag 19.30-20.45 Riddersvikshallen
Fredag 16.00-17.30 Vällingbyhallen S

Coacher: 

Johan Hansson - johan@hgaadvokat.se

Johan Engren - johan.engren@gmail.com

 

Gruppen är full och kan för tillfället inte ta emot fler spelare!