P06 Röd

Träningstider: 

Måndag 17.45-19.00 Vällingbyhallen S
Onsdag 20.30-22.00 Vällingbyhallen S
Fredag 17.30-19.00 Vällingbyhallen S

Coacher: 

Ronnie Christensen - christensenronnie@hotmail.com

Fredrik Pfeiffer - fredrik.pfeiffer@seb.se

Gruppen är full och kan för närvarande inte ta emot fler spelare!