HU17

Träningstider:

Måndag 20.45-22.00 Vällingbyhallen L

Tisdag 16.30-18.00 Vällingbyhallen S

Torsdag 17.30-19.00 Vällingby S

Fredag 17.30-19.00 Vällingby S

Coacher:

Christer Sjögren - christersjogrencentral@gmail.com