F05 West Vit

Träningstider: 

Måndag 17.00-18.15 Grimstahallen
Onsdag 20.30-22.00 Riddersvikshallen
Torsdag 18.00-19.00 Södra Ängbyskolan

Coacher:

Tiina Rossi - ext.tiina.rossi@tieto.com

Saga Ekstam - saga.theeken@gmail.com 

.