F02 Svart

Träningstider:

Tisdag 1800-1930 Thorildshallen
Onsdag 2030-2200 Vällingbyhallen L
Torsdag 1945-2100 Riddersvikshallen 

Coach: 
Fredrik Westerståhl - fwesterstahl@gmail.com