Domartecken • Två poäng godkända

  Trepoängsförsök

  Tre poäng godkända

  Ett straffkast

  Två straffkast

  Tre straffkast

  Poäng underkända

  Bakåtspel

  Byte

  Foul

  Charging foul

  Diskvalificerande foul

  Dubbelfoul

  Teknisk foul

  Osportslig foul

  Stegfel

  Förning av bollen

  Dubbeldribbling

  Stoppa klockan/starta ej

  Starta klockan

  Avsiktlig spark

  Time out

  24 sekunder

  Återställ 24-sek klockan

  Tre sekunder

  5 sekunder

  Uppkast