Baskettermer G-Z

Give and go

Passa - röra sig mot korgen - få tillbaka bollen för att försöka göra poäng (väggspel).

Goal tending

Om en försvarare försöker blocka en boll som är på väg mot korgen efter det att bollen har passerat sin högsta punkt så räknas poängen som om bollen hade gått in. Ungefär som när förvaret flyttar på målet i ishockey.

Go-to-guy

Spelaren som av sina medspelare förväntas avgöra jämna matcher.

Hand-off

Överlämnande av bollen till en medspelare.

High post

Positionen utanför tresekundersområdet i närheten av straffkastlinjen. (Även kallad 21-punkten).

Hookskott

När skytten "hookar" med höger hand så ska den vänstra axeln peka mot korgen. Ett svårstoppat skott eftersom skyttens kropp hela tiden befinner sig mellan försvararen och bollen, nackdelen är att det är svårt att få bra precision i skottet

Inside

Nära korgen, inom 3-sekundsområdet.

Jab

Vanligast i verbform [ jabba]. Finta rörelse genom att låtsas ta ett steg fram eller åt sidan medan roteringsfoten står stilla.

Jump stop

Spelaren stannar (landar) med båda fötterna samtidigt, fördelen är att man sedan kan välja vilken roteringsfot man vill använda.

Knock out

Övningar en mot en eller lag mot lag där vinnaren stannar kvar och möter en ny motståndare.

Lay-up

Ta två steg, i fart från en dribbling eller pass, mot korgen för att försöka göra poäng.

Low post

Positionen utanför tresekundersområdet i närheten av baseline.

Passing game

Det anfallande laget ställer sig i en halvcirkel runt motståndarnas 3-sekundsområde och passar sedan runt till varandra tills en lucka i försvaret uppstår för en drive mot korgen eller tills någon i anfallande laget prövar ett skott mot korgen. Se även set up längre ner på listan.

Pick and roll

Sätter screen och roterar sedan in eller ut.

Point guard

Spelaren som dribblar upp bollen till motståndarnas planhalva och sedan dirigerar anfallsspelet. Förväntas ha bra bollkontroll och bra skott men ska inte fightas om returer eftersom han brukar vara en av lagets kortaste spelare.

Posta up

När en center intar position alldeles utanför tresekundersområdet och där inväntar en passning.

Rotera

När man stannar upp efter en dribbling eller har just tagit emot en passning så kan man ändra sin position genom att rotera. Om man står stilla med ena foten (roteringsfoten) så kan man samtidigt gå åt alla håll med den andra.

Sagga

När det försvarande laget backar tillbaka mot sin egen korg för att där bilda en stark försvarsmur.

Screen

Används även i verbform [ skrina]. När en spelare i det anfallande laget intar en position för att stoppa en lagkamrats försvarare (spärra vägen för honom.)

Set up

När det anfallande laget ställer sig i en halvcirkel runt motståndarnas 3-sekundsområde för att sedan hålla på med passing-game.

Sliding

Förflyttning i försvar med böjda knän.

Spin move eller reverse dribble

Byta dribblingsriktning genom att snurra runt sin försvarare med bollen.

Split vision

Bra sidoseende, att "se i ögonvrån".

Steal

Att ta bollen från det anfallande laget.

Stegfel

Travelling på engelska. När spelaren som innehar bollen tar fler steg än vad som är tillåtet.

Studder step

Luriga steg, när man tar många snabba steg på stället medan man dribblar så att motståndaren inte kan avgöra åt vilket håll slutligen tänker gå.

Stride stop

När du fångar bollen i luften är det tillåtet att stanna med två fot-isättningar. Det kan även användas när du fångar bollen i farten eller när du ska ta upp bollen efter dribbling.

Svag sida

Motsatsen till stark sida eller bollsida dvs. den sida av planhalvan där det anfallande laget inte har bollen.

Tip in

Att göra poäng genom att putta in (tippa i) bollen i korgen, utan att greppa den.

Top of the key

Position strax utanför straffkastcirkeln vid trepoängslinjen, rakt framför korgen.

Triple threat

De tre hoten som en försvarsspelare ställs inför. En anfallande spelare har med andra ord tre alternativ att välja mellan när han har tagit emot bollen: passa, skjuta eller dribbla.

Turn over

När det anfallande laget har förlorat bollen innan de har skjutit.

Uppkast

Jump ball på engelska. Domaren kastar upp bollen mellan två spelare för att starta spelet, inledningen på perioden.

Zonförsvar

En försvarsteknik där varje spelare ansvarar för en del av planen istället för en motspelare. (Obs, inte tillåtet på ungdomsnivån i Sverige.)