Lagbilder 2018-2019

Bilder från lagofotgraferingen 3-4 december 2018.